3D televize funguje hodně podobně jako 3D v kině. Obrazovka, na které vidíme 3D obsah, zobrazuje dva různé obrazy ve stejné scéně zároveň, jeden určený pro divákovo levé oko a druhý pro pravé oko. Dva obrazy plné velikosti zabírají celou obrazovku a objevují se smíchané jeden do druhého.

Objekty v jednom obraze jsou většinou stejné nebo lehce asymetrické do leva nebo do prava oproti korespondujícím objektům v druhém obrazu. Když se na to díváte bez speciálních 3D brýlí vidíte oba dva obrazy zároveň a obraz se vám jeví “rozmazaně”. Když pak brýle divák nasadí, vnímá tyto dva obrazy jako jediný 3D obraz, díky procesu známému jako fixace/spojování (“fusing”).


Systém spoléhá na jev vizuálního vnímání nazývaný “stereopsis”. Oči dospělého člověka leží asi 7 cm od sebe, což znamená, že každé oko vidí stejný obraz z trochu jiného úhlu. Dva obrazy na 3D obrazovce prezentují objekty taktéž ze dvou trochu různých úhlů a když se tyto obrazy zkombinují v divákově mozku díky přidání brýlí, iluze hloubky je na světě.

Jak funguje 3D televize?