Proč některé firmy záměrně oddalují termín revize elektrozařízení? Protože mají obavy z toho, že proces naruší běžný chod firmy. V minulosti tomu tak skutečně bylo a pro podniky byl příchod techniků zbytečnou komplikací. Jenomže dnes je situace úplně jiná. Odborníci disponují špičkovým vybavením a revize mají úplně jiný průběh.

Jak probíhaly revize elektro kdysi a jak probíhají dnes?

Není tomu tak dávno, kdy parta techniků dokázala ochromit chod firmy. Elektrorevize byla pro zaměstnance nepříjemná, trvala dlouho a technici si obvykle nebrali servítky. Ani ti to však neměli snadné, protože neměli k dispozici takové nářadí a přístroje, jaké jsou dnes standardem.

 

A jak probíhají revize elektro nyní? Revizní technici využívají moderní nářadí, které je o mnohem menší, přesnější a umožňuje rychlejší měření. V praxi to znamená, že revize netrvá dlouho a výsledky jsou známy téměř ihned. Samozřejmostí je počítačové zpracování dat a přehledná evidence všech zaměřených elektrozařízení.

Kdo může revize provádět?

Z legislativního hlediska mohou revize provádět pouze kvalifikovaní revizní technici s potřebnou certifikací a osvědčením pro dané zařízení a prostředí. V případě profesionálů budete mít jistotu, že se budou snažit o co nejrychlejší průběh revize a nijak výrazně nenaruší chod budovy.

Co když technik objeví závadu?

Samozřejmě se může stát, že revizní technik zjistí závadu. Pak neprodleně uvědomí odpovědnou osobu a zpravidla nabídne řešení. Drobnější závady může po domluvě odstranit ihned a pro rozsáhlejší poškození doporučí spolehlivou firmu.

 

Chcete se na téma revize elektrospotřebičů, elektrorozvaděčů a elektroinstalací dozvědět více? Spoustu cenných informací najdete na webu revize.abax.cz. Pro ABAX Servisní centrum pracují zkušení profesionálové s mnohaletými zkušenostmi – můžete se na ně obrátit kdykoliv a bez ohledu na lokalitu.

Elektrorevize chod vaší firmy nenaruší